Ciepło w Twoim domu

Stosując dobre praktyki i nowoczesne techniki spalania paliw stałych w swoim domu, dbamy o zdrowie, chronimy środowisko przed zanieczyszczeniem powietrza i oszczędzamy pieniądze.

Koszty eksploatacji każdej nieruchomości to dziś jedno z kluczowych kryteriów przy doborze rozwiązań technicznych jakie zastosujemy. Przy polskim klimacie szczególną uwagę musimy zwrócić na wybór ogrzewania, bo to ono generuje najwięcej kosztów. Ważne by było ekonomiczne, względnie bezobsługowe i najlepiej ekologiczne.

Ekologiczne sposoby pozyskiwania energii oparte są one na odnawialnych źródłach energii (OZE), takich jak: woda, powietrze, grunt, słońce i biomasy.

Przedsiębiorstwa cieplne, które zaopatrują w ciepło większość obiektów miejskich, również modernizują swoje źródła, aby sprostać ekologii. Najczęściej decydują się one na pozyskiwanie energii z biomasy. Biomasą są pozostałości z produkcji leśnej i rolnej. Najpopularniejsze na naszym rynku biopaliwa to: drewno opałowe (z lasów, sadów, specjalnych upraw i uzyskiwane z odpadów przemysłu drzewnego), pellet oraz słoma.

Ekologiczne spalanie biomasy nie jest stosowane powszechnie, ponieważ wymaga zastosowania nowoczesnych kotłów, które są drogie. Do tego wyposażone są w zaawansowane systemy automatyki sterujące procesem spalania i ładowania, wymagają bezwzględnie współpracującego z nimi bufora wpiętego w instalację.