Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta MPEC "GIGA" Sp. z o.o.

Zachęcamy do skorzystania z elektronicznej wersji faktury za ciepło.
W tym celu należy pobrać, wypełnić  i złożyć poniżej zamieszczony wniosek:

Wniosek o wystawianie i przesyłanie faktur drogą elektroniczną