Nowa taryfa opłat od 01.03.2021

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "GIGA" Sp. z o.o. w Augustowie w związku z Decyzją Nr OLB.4210.25.2020.AWr Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "GIGA" Sp. z o.o. z siedzibą w Augustowie, informuje, że zmienia się treść Załącznika Nr 2 do Umowy: Tabela wysokości cen stawek opłat.

decyzja.pdf

Zarządzenie.pdf

Załącznik_nr_2.pdf