Ustawienia

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „GIGA” Sp. z o.o. w Augustowie, zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 351 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z ustawą z dnia 17.05.2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. l089) zaprasza do składania pisemnych ofert na wykonanie badania sprawozdania finansowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „GIGA” Sp. z o.o. w Augustowie za rok 2023 i 2024.

Zproszenie do składania ofert