Ustawienia

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "GIGA" Sp. z o.o.,
  16-300 Augustów, ul. Obrońców Westerplatte 16
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie art.6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
 4. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy oraz przez czas dochodzenia roszczeń i wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 5. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
  Ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy i związanych z nią obowiązków prawnych