Ustawienia

W dniu 30.10.2020 pomiędzy MPEC „GIGA” Sp. z o.o. w Augustowie, a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana umowa o dofinansowanie nr POIS.01.01.01-00-002/19 projektu pod nazwą „Modernizacja ciepłowni MPEC „GIGA” Sp. z o.o. w Augustowie – budowa kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy” w ramach Poddziałania 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej źródeł energii w przedsiębiorstwach, w ramach Osi Priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Projekt polega na budowie kotłowni w oparciu o kocioł opalany biomasą o mocy cieplnej 8,0MW wraz z ekonomizerem suchym oraz kondensacyjnym, układem magazynowania i podawania paliwa, odprowadzeniem spalin i odpopielaniem oraz kompletną instalacją technologiczno hydrauliczną.

Ponadto wybudowany zostanie magazyn biomasy z podłoga ruchomą wyposażony w urządzenia do przygotowywania i podawania paliwa. Kocioł pracować będzie „w podstawie” przez ok. 8 040 godz./rok i będzie produkował z odnawialnych źródeł energii ok. 186.204,40 GJ/rok.

Realizacja projektu pozwoli na znaczną redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza, a to przyczyni się do poprawy stanu powietrza, a w konsekwencji stanu środowiska naturalnego. Zakres projektu zapewnia niższy poziom emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych emitowanych do powietrza, lepszą efektywność energetyczną istniejącej ciepłowni.

Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych w wyniku realizacji projektu wyniesie 22 954,32 MgCO2/rok.

Budowa kotłowni realizowana będzie na działce o numerze 3-3999, 3-3991/9 na terenie istniejącej ciepłowni przy ul. Obrońców Westerplatte 16 w Augustowie.

 

Całkowita wartość zadania to 20.481.960,00 PLN brutto, tj. 16.650.000,00 PLN netto.

Umowa przewiduje dofinansowanie tego zadania przez NFOŚiGW kwotą 7.527.600,00 PLN netto.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 31.12.2022.

Zgłaszanie nieprawidłowości

Informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dotyczących Projektów realizowanych w ramach POIiŚ.

Nieprawidłowości można zgłaszać na:

  1. specjalny adres e-mail – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. lub za pomocą elektronicznego systemu zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/