Ustawienia

W wyniku przeprowadzonego audytu przez niezależną jednostkę certyfikującą uzyskaliśmy certyfikat SURE (Sustainable Resources Verifications Scheme) potwierdzający zgodność z kryteriami zapewnienia zrównoważonego wykorzystania biomasy w sektorze energetycznym. Kontroli podlegał cały łańcuch dostaw i wykorzystanie biomasy do produkcji ciepła w Ciepłowni Biomasowej w roku 2023.

Audyt potwierdza nasze działania w kierunku dekarbonizacji produkcji ciepła i zrównoważonej ekologicznej transformacji sektora energetycznego, dzięki czemu przyczyniamy się do redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz ochrony środowiska naturalnego.