Ustawienia

W dniu 12.02.2021 w siedzibie MPEC „GIGA” Sp. z o.o. w Augustowie została podpisana umowa z wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym na wykonanie przedsięwzięcia "Modernizacja ciepłowni MPEC „GIGA” Sp. z o.o. w Augustowie – budowa kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy”.

Prezes MPEC Artur Sofiński i Prezes E. Energija Polska Piotr Pieczulis podpisują umowę

W postępowaniu przetargowym najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm: E. Energija Polska Sp. z o.o. (lider konsorcjum) i UAB Energijos Taupymo Centras Pramones Litwa (członek konsorcjum). Umowę na wykonanie przedmiotowej inwestycji za kwotę 19.667.700,- zł brutto podpisali Prezes Zarządu MPEC Augustów Artur Sofiński i Prezes Zarządu E. Energija Polska Piotr Pieczulis.

Przy podpisywaniu umowy uczestniczyli również Burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk oraz Skarbnik Augustowa Sławomir Sieczkowski.

Prezes E. Energija Polska Piotr Pieczulis podpisują umowę