Ustawienia

Informujemy, że dnia 8 czerwca 2021 zatwierdzony został projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno – budowlany i udzielono naszej Spółce pozwolenia na budowę kotłowni wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną dla inwestycji polegającej na „Modernizacji ciepłowni MPEC „GIGA” Sp. z o.o. w Augustowie – budowa kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy. Decyzja pozwolenie na budowę stała się ostateczna dnia 24 czerwca 2021.

Jednocześnie wykonawca prac firma E Energija Polska jest w trakcie wykonywania projektów wykonawczych, po zatwierdzeniu których zostanie jej fizycznie przekazany plac budowy w cel realizacji prac budowlanych.