Ustawienia

Informujemy, że w dniu dzisiejszym Spółka nasza ogłosiła przetarg nieograniczony na "Modernizację ciepłowni MPEC „GIGA” Sp. z o.o. w Augustowie – budowa kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy".

Link do ogłoszenia znajduje się na Bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/19136 oraz na stronie BIP Spółki: https://mpec-giga.pbip.pl/?event=informacja&id=895