Ustawienia

W związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym 2023/2024, przypominamy o sprawdzeniu instalacji wewnętrznych do odbioru ciepła w Państwa budynkach, przede wszystkim pod względem:

  • przygotowania instalacji,
  • stanu technicznego,
  • możliwości uzupełnienia zładu centralnego ogrzewania,
  • zabezpieczenia instalacji.

Od początku października Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „GIGA” Sp. z o.o. przystąpi do prac przygotowawczych do sezonu grzewczego związane ze sprawdzeniem i ewentualnym uruchomieniem układów uzupełniania zładu instalacji wewnętrznej na stacjach wymienników ciepła. Dodatkowo w celu ułatwienia współpracy oraz informowania o ewentualnych zakłóceniach w dostawie ciepła, zwracamy się z prośbą o:

  • aktualizację Państwa danych korespondencyjnych, włącznie z adresem e-mail,
  • informację dotyczących osób/podmiotów, które w godzinach popołudniowych i nocnych oraz w dni wolne od pracy są i będą odpowiedzialne za usuwanie awarii instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (w informacji prosimy podać przede wszystkim numer telefonu kontaktowego).

Ewentualne pytania można kierować do Działu Obsługi Klienta pod numerem telefonu (87) 6447930 wew. 18.