Ustawienia

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "GIGA" Sp. z o.o. w Augustowie w związku z Decyzją Nr OLB.4210.10.2023.AWr Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "GIGA" Sp. z o.o. z siedzibą w Augustowie informuje, że zmienia się treść Załącznika Nr 2 do Umowy: Tabela wysokości cen i stawek opłat.

 Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej