Ustawienia

W związku z przystąpieniem do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020, Osi Priorytetowej  XI Wspierania odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19, zadania dofinasowania projektu pt. „Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w MPEC „GIGA” Sp. z o.o. w Augustowie”,  informujemy że: od początku października Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „GIGA” Sp. z o.o. przystąpi do prac montażowych związanych z projektem i uruchomieniem systemu teleinformatycznego.

Celem ułatwienia dostępu do pomieszczeń i urządzeń węzła ciepłowniczego prosimy o możliwości udostępnienia dostępu do urządzeń w godz. 7-15, jednocześnie prosimy o aktualizację Państwa danych korespondencyjnych, włącznie z adresem e-mail.

Ewentualne pytania można kierować do Działu Obsługi Klienta pod numerem telefonu: 87 6447930 wew. 18.