Ustawienia

Slide 1

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "GIGA" Sp. z o.o. w Augustowie w związku z Decyzją Nr OLB.4210.50.2021.AWr Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "GIGA" Sp. z o.o. z siedzibą w Augustowie informuje, że z dniem 1 maja 2022 zmienia się treść Załącznika Nr 2 do Umowy: Tabela wysokości cen stawek opłat.

Załączniki