Ustawienia

Slide 2
Slide 1
Slide 2
PlayPause
poprzedni slajdpoprzedni slajd
następny slajdnastępny slajd

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "GIGA" Sp. z o.o. w Augustowie powstało jako jednoosobowa Spółka Urzędu Miasta Augustów w wyniku przekształcenia z przedsiębiorstwa komunalnego p.n. „Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej” w Augustowie z mocy prawa z dniem 31.12.1996r. na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych oraz ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U.Nr 51, poz. 298 z późn. zm.).

Spółka została wpisana postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172605 w dniu 17.09.2003 r. sygnatura sprawy BI.XII NS-REJ.KRS/4221/3/538.

Spółka działa na podstawie Aktu Założycielskiego w brzmieniu nadanym aktem notarialnym z dnia 31.12.1996 r. Rep. Nr 6924/96 z późn. zm.

  1. z dnia 17.06.2003 r. wg Rep. A Nr 2743/2003 zmiana § 9.1 i p.10 ust.1 Umowy Spółki
  2. z dnia 25.08.2003 r. wg Rep. A Nr 3875/2003 zmiana § 5 ust.1, § 9 ust. 1, § 10 ust.1, § 13 ust. 4 Umowy Spółki.

Misją Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Augustowie jest:

  • Stałe zapewnienie komfortu cieplnego mieszkańcom, instytucjom publicznym, przedsiębiorstwom na terenie miasta Augustowa. Ciepło systemowe z MPEC Augustów jest pewne, bezpieczne i co najważniejsze konkurencyjne cenowo w stosunku do innych lokalnych źródeł ciepła, opartych na paliwach nie zawsze „ekologicznych”.
  • Spółka jako główny dostawca energii cieplnej w Augustowie, poprzez stały rozwój technologiczny oraz wytyczanie najlepszych standardów zarządzania i organizacji posiada pozycję solidnego i zaufanego partnera gospodarczego, gwarantującego bezpieczną współpracę z Odbiorcami i firmami.
  • Dążenie do racjonalnego wzrostu sprzedaży energii cieplnej poprzez rozbudowę systemu ciepłowniczego w nowe rejony miasta, dostarczając energię cieplną do coraz to nowych Odbiorców, likwidując przy okazji tzw. „niska emisję”.
  • Spółka jest wiarygodnym i konkurencyjnym pracodawcą na rynku lokalnym.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "GIGA"  Sp. z o. o. w Augustowie zajmuje się:

  • produkcją i dystrybucją energii cieplnej,
  • utrzymywaniem sieci i węzłów cieplnych oraz innych urządzeń ciepłowniczych niezbędnych do produkcji i dystrybucji energii cieplnej,
  • remontami i konserwacją urządzeń technicznych
  • działalnością pomocniczą w zakresie budowy i modernizacji urządzeń ciepłowniczych.

Krótka historia

Ciepłownia Miejska wybudowana została w latach 1975-1983 przez Spółdzielnię Mieszkaniową.
W 1988r. Spółdzielnia Mieszkaniowa przekazała Zakład Ciepłowniczy w Augustowie Wojewódzkiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej w Suwałkach, co doprowadziło do dalszych przekształceń.
W 1996 r. utworzona została firma pod nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „GIGA” Spółka z o.o., której założycielem jest miasto Augustów.